34.238

Wettelijk kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en SabaDit wetsvoorstel voegt aan de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.957) de kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de Inspectie jeugdzorg (IJZ) toe.

Met dit voorstel wordt de Inspectie jeugdzorg verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast bevat dit voorstel regels met betrekking tot de inhoud van de jeugdzorg in Caribisch Nederland en een grondslag voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van de toezichtstaak van de inspectie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK 34.238, A) op 24 maart 2016 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 april 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 juni 2015

titel

Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten