34.350 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2015 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2015 van het ministerie van Financiën en van de Nationale Schuld. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 34.350 IX, nr. 1) op 17 december 2015 zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2015

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten