T02164

Toezegging Schriftelijke toelichting rechtssystemen in het kader van TTIP (34.166)De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe een schriftelijke toelichting te willen geven op het geschillenbeslechtingsmechanisme en frivolous claims en het feit dat niet van het ene rechtssysteem naar het andere kan worden overgestapt, dat men gebonden is aan het gekozen rechtssysteem, en dat die verschillende rechtssystemen allemaal eigen paden bewandelen en hun eigen verloop kennen (selfdriven cars).


Kerngegevens

Nummer T02164
Status voldaan
Datum toezegging 22 september 2015
Deadline 1 januari 2016
Verantwoordelijke(n) Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Kamerleden Drs. C.P.W.J. Stienen MA (D66)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie overig
Onderwerpen handelsakkoord
rechtssysteem
TTIP
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2015 en Voorzitterschapseditie voor het jaar 2016 (34.166)


Uit de stukken

Minister Ploumen: Voorzitter. Allereerst de beleidsvrijheid. Ik kan me voorstellen dat men zegt dat het allemaal wel mooi klinkt, maar dat de vraag is hoe het wordt ingekaderd, om te voorkomen dat het toch gebeurt. We kunnen niet voorkomen dat een buitenlandse investeerder een zaak aanspant, want we leven in een vrije wereld. In dat nieuwe geschillenbeslechtingsmechanisme hebben we poorten ingebouwd om te voorkomen dat er frivolous claims, zoals wij dat noemen, worden gedaan. Die taal is echt buitengewoon interessant. Zo is er bijvoorbeeld iets als "early harvest". Dan denk je: wat zou dat nu weer zijn? Dat is wat wij laaghangend fruit noemen. Zo is er elke maand iets nieuws. Die frivolous claims zijn onterechte aanspraken op het instrument, nog even los van wat je inhoudelijk vindt van dit punt. Dat wordt onder andere ook gegarandeerd door een andere term, namelijk "no U-turn". Je kunt niet van het ene naar het andere rechtssysteem hoppen, omdat je halverwege of na de uitspraak bedenkt dat je toch liever iets anders wilt. Als je een zaak aanspant, moet je van tevoren bedenken welke route je neemt. Dat heet: fork in the road. Je kunt niet tegelijkertijd twee systemen volgen.

Mevrouw Stienen (D66): En dat allemaal in self-driven cars.

Minister Ploumen: Ja, inderdaad, in self-driven cars. Ik ben gaarne bereid om dit schriftelijk toe te lichten.


Brondocumenten


Historie