34.460

Omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaanMet dit wetsvoorstel wordt de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) omgevormd van een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) naar een publiekrechtelijk ingesteld zbo.

De NIWO voert uitsluitend in de wet en regelgeving verankerde publiekrechtelijke taken uit. Voor de uitvoering van deze taken zijn in de Wet wegvervoer goederen (Wwg) bevoegdheden toegekend.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

Het voorstel (TK, 2) is op 15 september 2016 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 oktober 2016 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 april 2016

titel

Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

11