Dinsdag 13 september 2016, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34358 (R2065)

Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

Nadere procedure

3.34384

Permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen

Nadere procedure

7.T02076

Toezegging Hiaten door regio-indeling (32.769 / 33.966)

Bespreking van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 juli 2016 inzake uitvoering toezegging De Vries-Leggedoor (CDA) over het snel beslissen op ontheffingsverzoeken in het kader van de regio-indeling voor woningcorporaties (T02076) en stand van zaken regiovorming (32769/33966, P) en van de brief van dezelfde minister van 2 september 2016 inzake Vaststelling woningmarktregio's (32769/33966, Q)

9.T02049

Toezegging Oprichting vervoerregio's (33.659)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 augustus 2016 inzake voortgang vorming vervoerregio's (33659, O)

13.Halfjaarlijks toezeggingenrappel BZK

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 augustus 2016 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34300 VII, G)

14.Halfjaarlijks toezeggingenrappel W&R

Bespreking van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 29 augustus 2016 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34300 XVIII, C)

16.Rondvraag


Korte aantekeningen