Luuk van Luijk nieuwe eerste plaatsvervangend griffier Eerste KamerDrs R.H. (Luuk) van Luijk (1968) wordt de nieuwe eerste plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer. De Huishoudelijke Commissie van de Eerste Kamer - bestaande uit Voorzitter Ankie Broekers-Knol, eerste Ondervoorzitter Anne Flierman en tweede Ondervoorzitter Joris Backer - heeft tot deze benoeming besloten. Van Luijk treedt op 12 september in functie en zal op 13 september worden beëdigd in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer.

Luuk van Luijk is thans Statengriffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland . Hij was eerder onder meer Raadsgriffier in Delft (2008-2013) en plaatsvervangend Raadsgriffier in Rotterdam (2003-2008). Daarvoor werkte hij bij het ministerie van Financiën, de Algemene Rekenkamer en als adjunct-griffier bij de Tweede Kamer. Van Luijk volgt Christward Gradenwitz op, die deze functie acht jaar heeft vervuld en sinds 1 mei 2016 directeur Juridische Zaken is van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De eerste plaatsvervangend griffier, tevens hoofd van de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning van de Eerste Kamer, adviseert en ondersteunt de Voorzitter, de Leden en de Griffier. Hij  draagt zorg voor inhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan de vaste en bijzondere Kamercommissies en zorgt voor de coördinatie van het constitutioneel proces. Luuk van Luijk zal optreden als griffier van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is hij bij afwezigheid waarnemer van de Griffier van de Eerste Kamer Geert Jan Hamilton.


Deel dit item: