Dinsdag 13 september 2016, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.E160017

Gezamenlijke mededeling voor een gezamenlijk kader voor de bestrijding van hybride bedreigingen: een reactie van de Europese Unie

Bespreking verslag schriftelijk overleg

9.Terugkoppeling GBVB/GVDB conferentie 3-4 september in Bratislava

Interparlementaire Conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid

10.Rusland

12.Rondvraag


Korte aantekeningen