34.550 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 8 december 2016 met algemene stemmen aangenomenPDF-document door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan.

Naar aanleiding van de toezegging Monitoren invullen wettelijke burgerschapstaak (T01974), heeft de commissie op 7 februari 2017 de brief (EK, D) van de minister van OCW van 7 februari 2017 inzake de versterking van burgerschapsonderwijs ontvangen. De commissie heeft het verslag van een schriftelijk overleg (EK 33.740, G) met de minister hierover op 5 april 2017 uitgebracht. De commissie heeft op 11 april 2017 besloten deze brief tijdens het kennismakingsgesprek met de nieuwe bewindspersonen de invulling van de wettelijke burgerschapstaak als onderwerp te bespreken.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-185] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-185] documenten