34.550 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties en van het BES-fonds voor 2017.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 8 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2016

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

99
Bladeren:
[1-50] [51-99] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-99] documenten