Dinsdag 8 november 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (Deze vergadering start om plm. 15:20 uur - aansluitend aan de combi-vergadering EZ-V&J)

5.Inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 21 oktober 2016 (33348, Z)

Inbreng schriftelijk overleg

8.Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Bespreking

10.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen