Dinsdag 29 november 2016, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

6.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen