Stemming Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluitingVerslag van de vergadering van 20 december 2016 (2016/2017 nr. 13)

Aanvang: 14.00 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting) (34545).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rij i (CDA):

Mevrouw de voorzitter. Bij het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II, dat eerder dit jaar aan de orde was, hebben wij voor alle maatregelen gestemd met betrekking tot het bezit en gebruik van auto's. Het elektrisch rijden wordt daarmee in meer dan voldoende mate fiscaal gestimuleerd. Het wetsvoorstel inzake het tijdelijk verlaagd tarief in de energiebelasting voor laadpalen met een zelfstandige aansluiting voegt daar niets aan toe. Het is een te gedetailleerde en te selectieve vorm van wetgeving, die niet past bij de wens tot vereenvoudiging. Om die redenen zal de CDA-fractie tegenstemmen.

De voorzitter:

Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen over de laadpalen? Dat is niet het geval.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.