Dinsdag 21 maart 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de minister van EZ van 10 maart 2017 in reactie op rappelbrief van 2 februari 2017 (verslag schriftelijk overleg 34550 XIII, E)

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen