34.693

Definitieve invoering van begeleid rijdenMet dit wetsvoorstel wordt de systematiek van het begeleid rijden definitief ingevoerd.

Met het begeleid rijden voor jongeren tussen de 17 en 18 jaar is sinds 1 november 2011 geëxperimenteerd. Naar aanleiding van de positieve evaluatie van deze experimenten wordt nu voorgesteld deze mogelijkheid permanent te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 september 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 24 oktober 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 maart 2017

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De systematiek van begeleid rijden:

  • de jongere kan vanaf 17 jaar praktijkexamen doen en zijn rijbewijs B aanvragen;
  • alvorens hij zijn rijbewijs kan aanvragen, moet hij in het bezit zijn van een begeleiderspas met daarop de namen van de begeleiders;
  • dat rijbewijs B is tot zijn achttiende verjaardag alleen geldig samen met die begeleiderspas;
  • met dat rijbewijs B mag hij uitsluitend op het grondgebied van Nederland een motorrijtuig van die categorie besturen;
  • hij mag alleen van dat rijbewijs B gebruik maken in combinatie met de begeleiderspas en als er een op de begeleiderspas voorkomende begeleider op de zitplaats naast hem zit.

Documenten

22