34.838

Experimenteerwet zelfrijdende auto’sDit wetsvoorstel maakt het in de Wegenverkeerswet 1994 mogelijk om, na verkrijging van een vergunning, te experimenteren met de "zelfrijdende auto" waarbij de bestuurder zich op afstand buiten het voertuig bevindt. Deze systemen kunnen bestuurders ondersteunen bij het rijden, maar de bestuurder kan daarbij altijd ingrijpen als dat nodig is. Zelfrijdende systemen kunnen een bijdrage leveren aan verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Op dit moment zijn er al auto’s op de weg met geautomatiseerde functies, zoals systemen die automatisch remmen en de auto binnen een rijbaan houden. Sinds 2015 is het in Nederland mogelijk om met zelfrijdende auto’s te testen op de openbare weg, maar hier moest nu nog altijd een bestuurder in het voertuig aanwezig zijn. Met dit voorstel is het mogelijk om de zelfrijdende auto's te testen met een bestuurder op afstand. Hierbij kan gedacht worden aan een autopilootfunctie op de snelweg die het stuur in die periode volledig overneemt en de reis makkelijker en comfortabeler maken, en communicatie tussen auto's om de doorstroming van het verkeer soepeler te laten verlopen. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 26 april 2018 als hamerstuk afgedaan. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 september 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 november 2017

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

25