34.845 IV

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2017. Deze wijzigingen houden verband met de Najaarsnota.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 21 december 2017 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 januari 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2017

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

7