34.869

Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake wederopbouw bovenwindse eilandenDit wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 26 april 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 mei 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 januari 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 februari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 februari, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 februari van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

6