34.897

Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat inzake wederopbouw Saba en Sint EustatiusMet dit wetsvoorstel worden voor het jaar 2018 wijzigingen aangebracht in de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De bovenwindse eilanden Saba en Sint Eustatius in Caribisch Nederland zijn in september getroffen door de orkanen Irma en Maria. Door de orkanen is onder andere schade ontstaan aan havens-, luchthavens- en afvalverwerkingsapparatuur. Ook is er meer afval ontstaan door de orkanen dat verwerkt moet worden of worden afgevoerd. Voor de wederopbouw van deze infrastructuur op beide eilanden is totaal voor IenW gerelateerde werken € 46,8 miljoen beschikbaar gesteld.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 5 juli 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

2 maart 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Saba en Sint Eustatius)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 maart 2018 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 maart 2018, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 maart 2018 van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

9