34.908

Initiatiefvoorstel-Ouwehand Invoering algehele plicht tot bedwelming van dieren voor de slachtDe samenvatting van dit initiatiefwetsvoorstel is in bewerking.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bij brief van 14 november 2019 (TK, 7) heeft het Tweede Kamerlid Ouwehand (PvdD) meegedeeld dat zij verdediging van het voorstel van het voormalige Tweede Kamerlid Thieme (PvdD) heeft overgenomen.


Kerngegevens

ingediend

16 maart 2018

titel

Voorstel van wet van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

8