34.935

Verruiming toegang tot speciaal beschermde gebieden op AntarcticaDit wetsvoorstel verbetert de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica (WbA). De WbA geeft uitvoering aan het Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1965, 148PDF-document) en het daaruit voortgekomen Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica (Trb. 1992, 110PDF-document). Hiermee wordt de toegang tot de Antarctic Specially Protected Areas (ASPA's) beter geregeld. ASPA’s zijn gebieden op Antarctica die een speciale status en bescherming genieten vanwege hun bijzondere ecologische, historische, wetenschappelijke, esthetische of wilderniswaarden.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om via een vergunning betreding van een beperkt aantal ASPA’s onder voorwaarden toe te staan. Hiermee sluit Nederland zich aan bij de internationale standaarden. De reikwijdte van de vergunningplicht wordt verbreedt naar natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit of rechtspersonen die statutair gevestigd zijn in Nederland. Ten slotte wordt in de WbA opgenomen dat het verbod op betreding van ASPA's niet geldt voor (internationale) waarnemers die een inspectie uitvoeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 31 januari 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 februari 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 april 2018

titel

Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (.. - 2024)

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

10