Verslag van de vergadering van 19 februari 2019 (2018/2019 nr. 19)

Aanvang: 13.37 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers (34935).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.