Nieuws uit de commissies: dinsdag 19 juni 2018Hieronder treft u een selectie aan van de besluiten van de commissies van de Eerste Kamer op dinsdag 19 juni 2018 over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De volledige besluitenlijst staat in de korte aantekeningen van de commissies.

De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Grotere versie foto

Intrekking Wet raadgevend referendum

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 26 juni 2018. De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stelt voor om, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdagmiddag 29 juni 2018, 17.00 uur), het wetsvoorstel op 3 juli 2018 plenair te behandelen.

34.854

Gemeentelijke herindelingen

Samenvoeging gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van Winsum; Samenvoeging gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout; Samenvoeging gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en grenswijziging provincies Utrecht en Zuid-Holland; Samenvoeging gemeenten Giessenlanden en Molenwaard; Samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer; Samenvoeging gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer; Samenvoeging gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum; Samenvoeging gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen; Samenvoeging gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem; Samenvoeging gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen; Samenvoeging gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland; Samenvoeging gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 3 juli 2018. De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stelt voor om, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdagmiddag 6 juli 2018, 17.00 uur), de plenaire behandeling van de twaalf wetsvoorstellen op 10 juli 2018 te doen plaatsvinden.

(34.805, 34.806, 34.824, 34.825, 34.826, 34.827, 34.828, 34.829, 34.830, 34.831, 34.832, 34.833)

Schriftelijke inbreng

Motie-Postema doelmatigheidskorting onderwijs

Inbreng voor schriftelijk overleg met minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in verband met de motie-Postema (PvdA) c.s. over de doelmatigheidskorting voor het onderwijs word geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren) en de fractie van de PvdA (Postema).

34.775, L

Pensioendossier Caribisch Nederland

Inbreng voor schriftelijk overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar aanleiding van diens brief over relevante ontwikkelingen in het pensioendossier Caribisch Nederland wordt geleverd door de fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman). Een conceptbrief zal circuleren in de commissie met een reactietermijn tot maandag 25 juni 2018.

34.775, IV, Q

Risicoreductie Europese bankensector

De leden van de fractie van D66 (Rinnooy Kan) hebben inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met minister Hoekstra van Financiën naar aanleiding van zijn brief over risico reducerende maatregelen in de Europese bankensector (CXXV, J).

T02570

Evaluatie wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat van 26 april 2018 wordt geleverd door de fractie van PvdA (Fiers).

29.383, O

Modernisering van de overheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

29.362

Wijziging Bouwbesluit aansluiting op distributienet gas

Inbreng voor schriftelijk overleg met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Het lid Kok (PVV) heeft nadere vragen over het Verslag van een schriftelijk overleg naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader. De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluit op 26 juni 2018 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

33.972, AD

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) wil het lid Oomen-Ruijten (CDA) vragen stellen over de wijziging van de Coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels. De commissie besluit op 3 juli 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

21.501-31 EK, CE160003; E160052; E170021

Onderzoek nabestaanden

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van minister Bruins voor Medische Zorg van 28 mei 2018 in reactie op brief van 17 april 2018 (verslag schriftelijk overleg 34.333, E), wordt geleverd door het lid Oomen-Ruijten (CDA).

T02403

Hamerstuk

Uitbreiding disciplinaire maatregen tegen rechterlijke ambtenaren

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

33.861

Wet modernisering faillissementsprocedure

De commissie Justitie en Veiligheid brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

34.740

Raming Eerste Kamer 2019

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken brengt eindverslag uit. De Raming kan als hamerstuk worden goedgekeurd.

CXXVII

Mondeling overleg

Beleidsnota Ontwikkelingssamenwerking

De commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking houdt op 11 september 2018 een mondeling overleg met minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over haar beleidsnota 'Investeren in perspectief: Goed voor de wereld, goed voor Nederland'.

34.952


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden
Afbeelding 1 - De gang in de Eerste Kamer waar de commissiekamers zich bevinden.