26.356, nr. 90b

Motie-Van Gennip (CDA) c.s. inzake het beschikbaar komen van voldoende middelen voor uitplaatsing, hervestiging, bedrijfsaanpassing e.d.In deze motie wordt de regering verzocht voldoende middelen ter beschikking te doen komen voor uitplaatsing, hervestiging, bedrijfsaanpassing e.d. waardoor een snelle en substantiële start van het reconstructieproces ook werkelijk mogelijk wordt.Kerngegevens

nummer 26.356, nr. 90b
ingediend 29 januari 2002
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 29 januari 2002 ingetrokken
indiener(s) J.J.A.M. van Gennip
mede ondertekend door C. van Bruchem
P.R.H.M. van der Linden (CDA)
R. Rabbinge
M.J. Varekamp
dossier(s) Reconstructiewet concentratiegebieden (26.356)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij