26.356, nr. 90c

Motie-Rabbinge (PvdA) c.s. inzake rechtsbescherming van betrokkenen bij de burgerlijke rechterIn deze motie wordt de regering verzocht de rechtsbescherming op te dragen aan de burgerlijke rechter.Kerngegevens

nummer 26.356, nr. 90c
ingediend 29 januari 2002
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 januari 2002 aangenomen met algemene stemmen
indiener(s) R. Rabbinge
mede ondertekend door M. Bierman
C. van Bruchem
J.J.A.M. van Gennip
R.Ch. Hessing
J.J.M. van der Lans
M.J. Varekamp
dossier(s) Reconstructiewet concentratiegebieden (26.356)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij