28.831, B

Motie-Van Thijn (PvdA) c.s. inzake het rapporteren aan de Eerste Kamer van bevindingen van direct betrokkenen bij de uitvoering van beleid en de reactie van de regeringIn deze motie wordt de regering verzocht al in de eerste fase van het wetgevingsproces direct betrokkenen bij de uitvoering te horen en hun bevindingen en de reactie van de regering hierop in een aparte bijlage aan elke memorie van toelichting toe te voegen, opdat de Eerste Kamer deze bevindingen in haar afwegingen kan betrekken.Kerngegevens

nummer 28.831, B
ingediend 14 september 2004
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 september 2004 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) E. van Thijn
mede ondertekend door M.L. Bemelmans-Videc
M.E. Bierman-Beukema toe Water
R.H. Hessing
H. ten Hoeve
G. Holdijk (SGP)
L.H.G. Platvoet
K. Putters
A.A.G.M. van Raak
E.H. Schuyer
dossier(s) Rapport "Tussen beleid en uitvoering" (28.831)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)

Bijzonderheden

  • De Eerste-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat heeft op 15 februari 2005 geïnformeerd naar de stand van zaken bij de uitvoering van deze motie.
  • De Eerste-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat heeft op 10 mei 2005 geïnformeerd naar de stand van zaken bij de uitvoering van deze motie.
  • De Eerste-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat heeft op 28 juni 2005 de voorzitter van de commissie gevraagd opnieuw te informeren naar de stand van zaken bij de uitvoering van deze motie. De commissie heeft op 13 september 2005 een brief aan de minister-president vastgesteld als reactie op de brief van de minister van JustitiePDF-document van 11 augustus 2005.
  • De Eerste-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat bespreekt op 15 november 2005 de brief van de minister van JustitiePDF-document van 4 november 2005 over de uitvoering van de motie-Van Thijn.
  • De commissie heeft op 10 januari 2006 een verslag van een schriftelijk overleg met de regering over de uitvoering van de motie-Van Thijn c.s. (28831, B) en de motie-Bemelmans-Videc c.s. (28831, C) (EK 28.831, F) uitgebracht.
  • De gebeurtenissen rondom de (uitvoering van) deze motie worden onderdeel van de thema's bij de begrotingsbehandeling (30.300 VI).