29.623 / 29.762 / 29.763, D

Motie-Hamel (PvdA) c.s. inzake uitstel van de invoering van het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet met één jaarIn deze motie wordt de regering verzocht om bij aanvaarding van het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet de invoering hiervan met één jaar uit te stellen.Kerngegevens

nummer 29.623 / 29.762 / 29.763, D
ingediend 7 juni 2005
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 14 juni 2005 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, D66, OSF en LPF stemden tegen.
indiener(s) J. Hamel
mede ondertekend door J.J.M. van der Lans
H.C.P. Noten
K. Putters
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Zorgverzekeringswet (29.763)
Wet op de zorgtoeslag (29.762)
Fraudebestrijding zorgverzekeringswetten (29.623)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijzonderheden