30.124, E

Motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. inzake de mogelijkheden van gemeenten om betalingsproblemen van onverzekerden op te lossenIn deze motie wordt de regering verzocht de gemeenten financieel in staat te stellen de consequenties van de Zorgverzekeringswet ten aanzien van de onverzekerden op te lossen.Kerngegevens

nummer 30.124, E
ingediend 27 september 2005
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 4 oktober 2005. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) T.M. Slagter-Roukema (SP)
mede ondertekend door J. Hamel
J.J.M. van der Lans
K. Putters
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (30.124)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijzonderheden