28.999, E

Motie-Hamel (PvdA) c.s. inzake de behandeling door de betrokken psychiater na een gegronde klachtIn deze motie wordt de regering verzocht ter verduidelijking op te nemen dat wanneer een klacht gegrond wordt verklaard, de instelling moet beoordelen of de betrokken psychiater met de behandeling van de patiënt belast kan blijven of dat een andere psychiater met de behandeling moet worden belast.Kerngegevens

nummer 28.999, E
ingediend 15 november 2005
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 15 november 2005 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) J. Hamel
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
H.M. Dupuis (VVD)
J.J.M. van der Lans
K. Putters
T.M. Slagter-Roukema (SP)
dossier(s) Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in deze wet opgenomen klachtregeling (28.999)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijzonderheden

  • Met wetsvoorstel 30.492 wordt tegemoet gekomen aan de bedoelingen van deze motie.