30.300 XV, C

Motie-Van Driel (PvdA) c.s. inzake een prikkel voor jongeren zonder werk en zonder startkwalificatie door verlenging van een leer- en werkplicht (EK 30.300 XV, C)In deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken of door het verlengen van een leer- en werkplicht tot 23 jaar voor jongeren die noch werk noch een startkwalificatie hebben, een prikkel tot verder onderwijs gevormd kan worden voor jongeren die niet meer leerplichtig zijn.

Volgens de indieners van deze motie hebben gemeenten op dit moment weinig mogelijkheden om deze jongeren te prikkelen tot verder onderwijs.Kerngegevens

nummer 30.300 XV, C
ingediend 7 februari 2006
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 14 februari 2006 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan, de fractie van de VVD stemde tegen.
indiener(s) S.J. van Driel
mede ondertekend door A. Klink
M.J.M. Kox (SP)
J.J. Sylvester (PvdA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2006 (30.300 XV)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)