30.652, G

Motie-Linthorst (PvdA) c.s. inzake het recht op onderwijs voor ieder kindIn deze motie wordt de regering verzocht om op korte termijn, maar in ieder geval binnen één jaar, met voorstellen te komen om ervoor te zorgen dat het recht op onderwijs voor ieder kind daadwerkelijk geëffectueerd kan worden, zonodig via aanpassing van de Leerplichtwet.Kerngegevens

nummer 30.652, G
ingediend 10 juli 2007
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 10 juli 2007 met algemene stemmen aangenomen na stemming bij zitten en opstaan
indiener(s) M.Y. Linthorst (PvdA)
mede ondertekend door R.H. van de Beeten
H.M. Dupuis (VVD)
G.H.M.M. ten Horn
M.C. Meindertsma
A.H. Meulenbelt
dossier(s) Wijziging Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen (30.652)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid heeft op 8 april 2008 de brief van 28 maart 2008 (EK 30.625, I) van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over particulier onderwijs en het thuisonderwijs besproken en besloten middels een brief aan te dringen op uitvoering van de aangenomen motie Linthorst c.s. De commissie heeft deze brief op 22 april 2008 vastgesteld. De staatssecretaris heeft hierop bij brief van 30 juni 2008 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 8 juli 2008 heeft uitgebracht (EK 30.652, K).

Zodra het onderzoek dat de staatssecretaris laat uitvoeren naar de wijze waarop Nederland invulling geeft aan het thuisonderwijs beschikbaar is, beziet de commissie opnieuw of aan het gevraagde in de motie-Linthorst c.s. tegemoet is gekomen.

De commissie heeft naar aanleiding van de briefwisseling over openstaande toezeggingen (EK 31.700 VIII, E met bijlage) op 10 maart 2009 een brief aan de staatssecretaris gestuurd over een toezegging over het thuisonderwijs (T00562), die nauw samenhangt met deze motie. De staatssecretaris heeft hier bij brief van 19 mei 2009 op gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 25 mei 2009 heeft uitgebracht (EK 31.700 VIII, F en bijlage). De commissie heeft op 13 juli 2009 een verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris over de uitvoering van deze motie (EK 31.700 VIII, J) uitgebracht.

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid heeft op 16 maart 2010 besloten bij de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid te informeren naar de uitvoering van deze motie.