30.862 / 30.863 / 30.864 / 30.866 / 30.867, H

Motie-Schouw (D66) c.s. inzake een integrale visie op diverse thema’sIn deze motie wordt de regering verzocht, in samenspraak met Vlaanderen, met een integrale visie te komen op de thema's:

  • ruimtelijk-economisch beleid met betrekking tot de Noordzeehavens;
  • grensoverschrijdende verkeersproblematiek;
  • de gevolgen van een stijging van de zeespiegel voor de kustbescherming en de inrichting van de kustgebieden en de Delta's.


Kerngegevens