30.862 / 30.863 / 30.864 / 30.866 / 30.867, I

Motie-Schouw (D66) c.s. inzake het niet ontpolderen van het Nederlandse deel van de Hertogin HedwigepolderIn deze motie wordt de regering verzocht in overleg te treden met de Vlaamse regering om de verdragstekst zodanig aan te passen om te bereiken dat de Hertogin Hedwigepolder niet ontpolderd wordt.Kerngegevens