30.862 / 30.863 / 30.864 / 30.866 / 30.867, J

Motie-Meindertsma (PvdA) c.s. inzake een grensoverschrijdend rampenplan voor het hele WesterscheldegebiedIn deze motie wordt de regering verzocht op korte termijn, in ieder geval voordat de verdieping van het Nederlandse deel van de Westerschelde is voltooid, te komen tot een grensoverschrijdend rampenplan voor het Westerscheldegebied.Kerngegevens