30.862 / 30.863 / 30.864 / 30.866 / 30.867, M

Motie-Hofstra (VVD) c.s. inzake het niet ontpolderen op Nederlands grondgebiedIn deze motie wordt de regering verzocht bij de verdere afhandeling van de verdragen, niet te ontpolderen op Nederlands grondgebied.Kerngegevens