32.500 F / 32.500 XIV, D

Motie-Tiesinga (CDA) c.s. inzake herziening van de natuurwetgevingIn deze motie wordt de regering verzocht er voor zorg te dragen, dat bij de herziening van de natuurwetgeving:

  • er geen bovengeschiktheid bestaat van natuurwetgeving ten opzichte van de wetgeving op het terrein van de ruimtelijke ordening, een evenwichtige inbedding is de essentie;
  • het statistische soortgerichte beleid verschuift naar meer gebieds(ecosysteem)beleid;
  • creativiteit van bewoners en gebruikers van het landelijk gebied gestimuleerd wordt om zo de verbinding met de samenleving te herstellen


Kerngegevens

nummer 32.500 F / 32.500 XIV, D
ingediend 22 maart 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 maart 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, VVD, OSF, CDA en ChristenUnie stemden voor
indiener(s) H.L. Tiesinga
mede ondertekend door J.H. Eigeman
S. Schaap (VVD)
E. Schuurman
E.M.A. Smaling
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2011 (32.500 XIV)
Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds 2011 (32.500 F)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)