32.500 F / 32.500 XIV, E

Motie-Schaap (VVD) c.s. over het opdragen van de uitvoering van het natuurbeleid aan de provinciesIn deze motie wordt de regering verzocht, in lijn met het regeerakkoord, de uitvoering van het natuurbeleid aan de provincies op te dragen en hierbij uit te gaan van het uitgangspunt dat dit een autonome provinciale bevoegdheid isKerngegevens

nummer 32.500 F / 32.500 XIV, E
ingediend 22 maart 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 maart 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, OSF, D66 en SP stemden voor
indiener(s) S. Schaap (VVD)
mede ondertekend door A. Broekers-Knol (VVD)
J.H. Eigeman
E. Schuurman
E.M.A. Smaling
H.L. Tiesinga
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2011 (32.500 XIV)
Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds 2011 (32.500 F)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)