32.500 F / 32.500 XIV, F

Motie-Schuurman (ChristenUnie) c.s. over ambities op het gebied van natuurbeschermingIn deze motie wordt de regering verzocht: 

  • de ambities op het gebied van natuurbescherming hoog te houden, internationaal en Europees natuurbeschermingsrecht te goeder trouw uit te voeren, en oplossingen voor conflicten tussen economie en ecologie te zoeken in maatregelen die ook aantoonbaar bijdragen aan het behalen van de natuurdoelstellingen;
  • op zo kort mogelijke termijn met provinciale overheden, het bedrijfsleven en natuur- en natuurbeschermingsorganisaties te gaan overleggen om een nieuwe beleidsaanpak mogelijk te maken met behoud van het goede uit de afgelopen periode en met vermindering van bovengenoemde bezwaren,


Kerngegevens

nummer 32.500 F / 32.500 XIV, F
ingediend 22 maart 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 29 maart 2011 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, PvdA, PvdD, OSF, D66, SP en GroenLinks stemden voor
indiener(s) E. Schuurman
mede ondertekend door J.H. Eigeman
N.K. Koffeman (PvdD)
J.P. Laurier
E.M.A. Smaling
dossier(s) Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2011 (32.500 XIV)
Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds 2011 (32.500 F)
behandelende commissie(s) commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)