33.467 / 33.591, E

Gewijzigde motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over de erkenning en handhaving van fundamentele vrijheden en mensenrechtenIn deze motie wordt de regering verzocht in internationale verbanden voor in te zetten dat de erkenning van fundamentele vrijheden en mensenrechten en de opname van handhavingsmechanismen daarvoor essentiële onderdelen zijn bij de totstandkoming van internationale handelsverdragen en bijbehorende politieke akkoorden.Kerngegevens

nummer 33.467 / 33.591, E
ingediend 12 november 2013
gewijzigd 19 november 2013
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.CDA en PVV stemden tegen.
indiener(s) R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
mede ondertekend door A. Elzinga (SP)
N.J. Schrijver (PvdA)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Goedkeuring Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru (33.591)
Goedkeuring Associatie Akkoord tussen de Europese Unie en Midden-Amerika (33.467)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)