33.972, L

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over een onderzoek naar de effecten van de wetIn deze motie wordt de regering verzocht om binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet een breed en gedegen onderzoek te doen naar de effecten van de wet en aan beide Kamers der Staten-Generaal te zenden.Kerngegevens

nummer 33.972, L
ingediend 16 december 2014
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 16 december 2014 met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
H.G.J.M. Beckers (VVD)
A. Elzinga (SP)
W.B. Hoekstra (CDA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 11 september 2018 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW van 29 augustus 2018 (EK, AE) over de evaluatie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader (naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van 14 juni 2018 (EK, AD) over zijn brief van van 8 maart 2018 (EK, AC) ter aanbieding van het rapport Evaluatie Wet aanpassing Financieel Toetsingskader, de toezegging 'Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader' (T02107) en deze motie) voor kennisgeving aangenomen.