34.300, J herdruk

Motie-Schalk (SGP) c.s. over het verkleinen van de substantiële verschillen tussen eenverdieners en tweeverdienersIn deze motie wordt de regering verzocht met voorstellen te komen om de substantiële verschillen te verkleinen en de Kamer hierover nader te informerenKerngegevens

nummer 34.300, J herdruk
ingediend 13 oktober 2015
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 13 oktober 2015 aangenomen. VVD, PvdA, GroenLinks en D66 stemden tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door L.C. Brinkman (CDA)
D.J.H. van Dijk (SGP)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
R. Kuiper (ChristenUnie)
J.G. Nagel (50PLUS)
dossier(s) Miljoenennota 2016 (34.300)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 27 juni 2017 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS van 13 juni 2017 (EK 34.550, Y) over de invulling van deze motie en van de motie-Schalk (SGP) c.s. over door belastingdruk onevenredig getroffen belastingplichtigen (EK 34.550, F) besproken en besloten af te zien van nader schriftelijk overleg.