33.962, K

Motie-Meijer (SP) c.s. over de termijn van inwerkingtreding voor omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteitenIn deze motie wordt de regering opgeroepen om bij Invoeringswet de Omgevingswet zodanig aan te passen dat de termijn van inwerkingtreding voor omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten wordt verlengd tot vier weken.Kerngegevens

nummer 33.962, K
ingediend 15 maart 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.P. Meijer (SP)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
C.P.W.J. Stienen (D66)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Omgevingswet (33.962)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)