33.962, L

Motie-Stienen (D66) c.s. over aandacht voor grensoverschrijdende aspecten en mondiale opgaven in de Nationale OmgevingsvisieIn deze motie wordt de regering verzocht bij het opstellen van de nationale Omgevingsvisie uiteen te zetten hoe de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van doelen met grensoverschrijdende aspecten en mondiale opgaven.Kerngegevens

nummer 33.962, L
ingediend 15 maart 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) C.P.W.J. Stienen (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Omgevingswet (33.962)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)