33.962, N

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over het opnemen van instructieregels in de uitvoeringsregelsIn deze motie wordt de regering verzocht instructieregels als 'vangnet’ op te nemen in de uitvoeringsregels, zodat decentrale overheden in ieder geval regels moeten stellen op het gebied van geluid, geur, landschappelijke waarden en natuur.Kerngegevens

nummer 33.962, N
ingediend 15 maart 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 22 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, PvdA, CDA en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
C.P.W.J. Stienen (D66)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Omgevingswet (33.962)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)