33.118, AA (herdruk)

Motie-Klip-Martin (VVD) c.s. over de prioriteiten voor de invoeringsondersteuningIn deze motie wordt de regering verzocht een goede nul-meting te doen en op basis daarvan de prioriteiten voor de invoeringsondersteuning te herijken en de Kamer hierover te informeren.Kerngegevens