33.118, Y

Motie-Stienen (D66) c.s. over de huidige streefwaarden in de AMvB’s in overeenstemming brengen met concentraties die veilig zijn voor de gezondheidIn deze motie wordt de regering verzocht om de huidige streefwaarden in de AMvB’s in overeenstemming te brengen met concentraties die veilig zijn voor de gezondheid, en op basis van wetenschappelijke inzichten de streefwaarden te actualiseren en nieuwe streefwaarden toe te voegen.Kerngegevens

nummer 33.118, Y
ingediend 30 mei 2017
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 6 juni 2017. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) C.P.W.J. Stienen (D66)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)