33.118, Z

Motie-Stienen (D66) c.s. over heldere en richtinggevende kaders in de Nationale OmgevingsvisieIn deze motie wordt de regering verzocht om in de Nationale Omgevingsvisie heldere en richtinggevende kaders voor de korte en de lange termijn vast te leggen waarbinnen genoemde transities van nationaal belang vorm moeten krijgen.Kerngegevens

nummer 33.118, Z
ingediend 30 mei 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 13 juni 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA en PVV stemden tegen.
indiener(s) C.P.W.J. Stienen (D66)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
M.P. Meijer (SP)
C. Teunissen (PvdD)
M.B. Vos (GroenLinks)
dossier(s) Omgevingsrecht (33.118)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)