35.000 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: PvdD en DENK.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besprak op 24 september 2019 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW van 20 september 2019 over (deels) openstaande toezeggingen (EK, C). De commissie heeft op 26 september 2019 middels een brief de minister van OCW verzocht om een reactie op een aantal (deels) openstaande toezeggingen.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-269] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-269] documenten