35.000 IIA

Begrotingsstaat Staten-Generaal 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten van de Staten-Generaal voor 2019.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 4 december 2018 aangenomen.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten