35.000 IV

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.

Tegen: PvdD.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

145
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-145] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-145] documenten