35.064

Vierde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties inzake wederopbouw Bovenwindse EilandenMet dit wetsvoorstel worden voor het jaar 2018 wijzigingen aangebracht in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 29 november 2018 door de Tweede als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

31 oktober 2018

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 31 oktober van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 31 oktober, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 31 oktober van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

7